O.b.s. d'n tuun, waar je jezelf mag zijn!

O.b.s. d’n tuun karakteriseert zich door haar open karakter, de kleinschaligheid en de korte lijnen tussen leerlingen, personeel, ouders en management. D’n tuun is een lerende organisatie waar voortdurend gewerkt wordt aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs. Het team van leerkrachten maakt daarbij gebruik van elkaars kwaliteiten door van en met elkaar te leren (collegiale consultatie) en richt zich op de teamontwikkeling.

De eind- en tussenopbrengsten van onze leerlingen worden structureel en systematische geanalyseerd en geëvalueerd op leerlingniveau en groepsniveau. Op leerkrachtniveau en schoolniveau worden trends gemaakt en conclusies uit de trends getrokken. D’n tuun is een school met een open karakter waarbij leerlingen, ouders en het team van leraren samenwerken om een optimale ontwikkeling te realiseren bij onze leerlingen.


Heeft u belangstelling voor onze school?
U bent van harte welkom.
Maak (vrijblijvend) een afspraak met Wilma van der Heiden, directeur.
Tel.: 0187 482651

Kalender

  • 23 augustus 2017 controle hoofdluis
  • 31 augustus 2017 Nieuwsbrief
  • 01 september 2017 Week van de Goereese vis
  • 04 september 2017 deze week ouder-vertelgesprekken
  • 06 september 2017 voedselbank

naar de volledige kalender

Nieuwsbrief

Gefeliciteerd

  • Carice uit Groep 2 is jarig op 24 augustus
  • Manuel uit Groep 7 is jarig op 26 augustus
  • Thijs uit Groep 5 is jarig op 1 september
  • Levi uit Groep 5 is jarig op 3 september
  • Stella uit Groep 4 is jarig op 4 september